TOUR ẤN ĐỘ: DU XUÂN KHÁM PHÁ ĐẤT PHẬT – THÀNH PHỐ HỒNG

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT NGÀY 1: HÀ NỘI – DELHI Chiều 14h30: Xe và Hướng