KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG ZO FUSION QUANG MINH

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quang Minh – Huyện Bắc Quang – Tỉnh

ZOGROUP CẦN TUYỂN 01 PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tiếp nhận kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế