ZO GROUP TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

1. Mô tả công việc – Báo cáo tình hình nhân sự theo tháng, có

ZO GROUP TUYỂN NHÂN VIÊN SALE TOUR

1. Mô tả công việc: – Tìm kiếm khách hàng. – Thực hiện công việc

ZO GROUP TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING

1. Mô tả công việc – Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu khách hàng cho

ZO GROUP TUYỂN CONTENT MARKETING

1. Mô tả công việc: – Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai